2.1 - Các khái niệm cơ bản trong thai giáo

Trong bài học này, mình sẽ chia sẻ kĩ hơn tới các mẹ một vài khái niệm cơ bản liên quan đến thai giáo để mẹ có thể hiểu rõ hơn và chi tiết hơn về nó. Nghe đến từ “khái niệm” thì có vẻ hơi rắc rối và có chút gì đó học thuật, nhưng thật ra, mình sẽ giải thích kĩ hơn về thai giáo cùng 2 phương pháp thai giáo chính là thai giáo trực tiếp và thai giáo gián tiếp cho các mẹ.