5.8 - Khởi đầu mới

Mẹ có biết rằng em bé hoàn toàn có thể nhớ được những gì xảy ra trong thời gian còn trong bụng mẹ không? Mình đã đọc được trong cuốn sách Thai giáo diệu kỳ theo phương pháp shichida rằng: Những trẻ được tiếp thu thai giáo sẽ vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn những ký ức từ khi còn là thai nhi hay ký ức lúc được sinh ra. Trẻ càng nhỏ thì ký ức càng nguyên vẹn, khi trẻ gần 4 - 5 tuổi, thì thông thường, những ký ức này sẽ mất đi.